Professionals in Digital Print Technology

Effetec Reklama a marketing

V tomto roce proběhla spolupráce mezi firmou Effetec a studentem vysoké školy Petrem Šrajerem. Spolupráce proběhla formou prezentace na téma Reklama jako nástroj propagace podniku.

 

Jelikož tématem jeho bakalářské práce byla Reklama jako nástroj propagace podniku, oslovil pro zprostředkování jeho závěrečného úkolu bakalářské práce firmu Effetec, která vřele souhlasila. Forma spolupráce probíhala prostřednictvím přednášky, kterou přednesl majitelům společnosti.

 

Prezentace byla vedena ve formě školení pro majitele firmy. Nejenže si majitelé zopakovali základní pojmy, jako je reklama a management, ale dostali se i k nápadům a možnostem, jak vylepšit firmu Effetec.

 

Při prezentaci hovořil o možnostech reklamy a marketingu použitelné ve firmě Effetec . Po přednášce následovala diskuze k tématu. Zpětná vazba proběhla v sídle firmy o tři měsíce později. Přednáška byla vzájemným obohacením, které prospělo oběma stranám. Ačkoliv je Effetec ryze česká firma, nejvíce obchoduje v zahraničí a právě díky této přednášce byly vyslány impulzy, které společnosti ukázaly nový směr, mířit na Český a Slovenský trh. Tato přednáška byla přínosem nejen pro firmu Effetec, ale i pro přednášejícího , který se seznámil s novými informacemi o zahraničním obchodu.

 

Tato přednáška byla velice přínosná, protože v dnešní době je reklama téměř všude. Ať už na ni narazíme na ulici, v rádiu, televizi, billboardech, MHD, na internetu. Každá firma chce být viděna a právě díky reklamě firma roste a má stále nové zákazníky.

 

 

Firma Effetec je však specifická právě tím, že se zabývá konstrukcí velkoplošných digitálních UV tiskáren, které následně reklamu vyrábí.

 

Autor: Barbora Čecháková