Professionals in Digital Print Technology

Firma Effetec s.r.o. se snaží rozšiřovat obzory mladým lidem

V rámci zvyšování kvality vzdělávání Gymnázia, Olomouc-Hejčín proběhlo 30. 11. 2017 setkání studentů GOH se zástupci společnosti Effetec s.r.o.

 

 

Sympatická obchodní zástupkyně paní Donna Ivy Frantík nejprve studenty zaujala otázkou: „Jak vlastně funguje tisk, který nás všude obklopuje?“ a dále pokračovala informacemi o firmě Effetec. Přítomné především nadchla tím, jak i malá firma dokáže mít světový rozměr. Prezentace byla vedena v angličtině. Seznámila účastníky s výrobou a vývojem UV inkoustových tiskáren typu „flatbed“. Padaly výrazy jako customizace (unikátní přizpůsobení tiskového stroje dle požadavků zákazníka), která je hlavním zaměřením firmy.

 

Celá přednáška probíhala v přátelské atmosféře, což je pro firmu Effetec typické. Výklad byl podpořen zadní projekcí a videoprojekcí, které dokázaly dodatečně přehledně přiblížit odborné termíny, na které se gymnázia až tolik nezaměřují.

 

Závěrem se mohli studenti ptát na možnosti moderních tiskařských technologií, ale i na možnosti uplatnění absolventů GOH, byli navedeni na konkrétní VŠ, jejíž absolvování by je předurčilo pro získání pracovní pozice v Effetecu a v neposlední řadě i možnost brigády při studiu. Žáci Gymnázia Hejčín jsou velmi bystří a i přes odbornou terminologii neměli problém aktivně komunikovat a zapojovat se do přednášky. A za to jim firma Effetec posílá velkou pochvalu.

 

Pro studenty je opravdu důležité potkávat zajímavé lidi z různých oborů. Díky těmto zkušenostem mohou získat přehled o nabídkách na trhu práce v České republice, ale i v zahraničí. Firma Effetec s.r.o. má v plánu i nadále spolupracovat se školami a tím rozšiřovat studentům jejich obzory a snad je i motivovat a ukázat jim jejich možnosti.

 

Web školy: http://www.gytool.cz/

 

Autor: Markéta Majerová