Professionals in Digital Print Technology

Effetec tvoří nová partnerství

V září letošního roku navázala Střední škola Polygrafická v Olomouci úzkou spolupráci s firmou Effetec s.r.o. Hlavním cílem a smyslem této spolupráce, který si obě strany stanovily, je umožnění přístupu studentům k praktickým činnostem, se kterými se v oboru po absolvování školy budou setkávat a tím přispět ke zkvalitnění úrovně jejich odborného vzdělávání.

 

Samotná spolupráce s Firmou Effetec otevírá žákům Střední školy Polygrafické možnost nahlédnout do světa UV tisku a získat tak další zkušenosti formou praxe. A jak se ukázalo, tohle vše může firma Effetec plnohodnotně nabídnout.

 

Effetec s.r.o. Olomouc je malá, ale prosperující ryze česká firma, v tomto oboru činnosti jediná v České republice. Relativně mladý kolektiv má však již dlouhodobé zkušenosti v oblasti výroby velkoplošných digitálních UV tiskáren i s vývojem svého vlastního softwaru EffePrint. Její zaměstnanci jsou skutečnými profesionály v oboru, o čemž jsme se vlastně i sami přesvědčili.

 

 

Studenti školy se tak mohli v rámci odborné praxe u firmy pod odborným vedením pracovníků firmy seznámit a zdokonalit v práci s grafickými programy, naučit se práci s ripovacími programy (např. Caldera), specielním softwarem, navrženým společností Effetec i samotnou digitální velkoplošnou UV tiskárnou EffeJet a SimpleJet UV. Studenti si mohli prohlédnout, jak se u firmy experimentuje s formou vrstvení, která při tisku vytváří 3D obraz. V praxi jim byl ukázán model možností customizace stroje, tedy úpravy a přizpůsobení stroje přesně podle požadavků zákazníka, což je jeden z hlavních trendů filosofie firmy.

 

Během praxe byli studenti také seznámeni s možnostmi nejmodernější řady UV tiskáren, kterou firma Effetec uvedla na trh. Konkrétně se jedná o řadu pod názvem EffeJet. Stroje této řady vynikají vysokou kvalitou tisku a dalšími přednostmi, které uživatelé od stroje nejčastěji vyžadují.

Tiskárny této řady je možno vidět jak v provedení flatbed, tak s možností doplnění o roll to roll a v provedení EffeJet Hybrid. Tento tiskový stroj je vhodný nejen pro signmaking, ale také pro tisk v průmyslu. Kromě své univerzálnosti, stroj vyniká kombinací nízkých nákladů a příznivé ceny, při dodržení parametru velmi kvalitního tisku.

 

Není náhodou, že firma Effetec je členem sdružení Signmakingu a proto studenti mohli nahlédnout i pod pokličku výroby nosičů reklamního sdělení. Firma své výrobky pravidelně zúčastňuje na významných akcích mezinárodního formátu, kde je možno vidět na vlastní oči vývojové trendy špičkových firem působících v polygrafickém průmyslu. Vedení firmy Effetec se proto rozhodlo, že umožní vybraným absolventům praxe získat šanci se takové akce osobně zúčastnit.

 

Firma Effetec má v podstatě celosvětovou působnost, což vyžaduje od všech zaměstnanců neustále zlepšovat své dovednosti ve znalosti cizích jazyků. O této skutečnosti jsme se i my několikrát během působení u firmy přesvědčili.

 

Tak tohle všechno může praxe studentům nabídnout. A co víc? Snad jen to, že celý pobyt u firmy se odehrával ve velmi vstřícném a přátelském prostředí.

 

Nebylo by tedy od věci, kdyby jednou forma odborného výcviku přerostla v dlouhodobější a intenzivnější spolupráci školy s firmou. Pro začátek třeba formou tématických přednášek organizovaných firmou Effetec na vybraných školách. Zde je potřeba se ještě zmínit o spolupráci firmy Effetec se Střední Sigmundovou školou, se sídlem v Lutíně. Studenti z této školy, mimo jiné, využívají v rámci své odborné přípravy. I tato spolupráce může v budoucnu obě strany obohatit. Vždyť mladí lidé, byť bez zkušeností ale plni tvůrčího myšlení, invence a touhy experimentovat by mohli být přínosem a novým inspiračním potenciálem i pro firmu.

 

„A jaký je náš pohled? Po několika dnech strávených na praxi u firmy Effetec jsme se setkali s mnoha novými věcmi v oblasti polygrafie a UV tisku, které pro nás jistě budou v našem dalším studiu přínosem. Profesionální a přitom laskavý přístup ze strany zaměstnanců firmy Effetec, jejich úsilí a motivace byla pro nás velmi inspirující. Teď už víme, že se nestačí spokojit s tím být dobrý, ale snažit se být nejlepší, a to ve všem, co děláme. Jedině tak bude mít naše další práce smysl.“

 

HISTORIE ŠKOLY

Začátky výchovy mladé generace polygrafů sahají do konce minulého století. Učiliště zahájilo vyučování 1. září 1968. Bylo vyučováno ve dvou oborech sazeč a tiskař. V následujících letech pak docházelo k častým, většinou však ne příliš podstatným změnám v zaměření výuky.


Vytvořením výuky se dvěma stálými obory tiskař a sazeč v roce 1968 v Olomouci dosáhla škola své optimální podoby. Lze mluvit o jisté stabilizaci oborů, učebních programů i vyučujících. Škola si na veřejnosti získala pověst solidní odborné školy zaměřené na přípravu kvalifikovaných odborníků pro polygrafii v celém tehdy Severomoravském kraji. Studenti všech oborů se v rámci provozní praxe seznamovali se svým budoucím povoláním přímo v dílnách tiskáren. Po vyučení a později odborné maturitě pak většina absolventů našla své uplatnění v provozech tiskárny. V prvních letech vzniku bylo učiliště součástí Moravských tiskařských závodu a později fungovalo jako odloučené pracoviště. Učiliště zajišťovalo praktickou výuku, ubytování a mimoškolní výchovu žáku. Teorie se vyučovala ve stále stejné budově SOU na Kosinově ulici, později přejmenovaném na SOU železniční, dnes SOU technické a obchodní. Došlo i ke změně v délce a koncepci studia. Po revoluci přišel zákon 171/990 Sb., který mimo jiné rozhodl o odloučení učiliště od firem. V roce 1991 tedy vznikl samostatný právní subjekt – Střední odborné učiliště polygrafické. Učiliště zajišťovalo výuku učebního oboru tiskař na polygrafických strojích, sazeč a reprodukční grafik v nadstavbovém studiu výuku oboru polygrafický průmysl. Jednalo se o výuku odborné praxe, ubytování a mimoškolní výchovu – teorie se vyučovala na SOU technickém a obchodním našimi odbornými učiteli. Od roku 1991 prošlo polygrafické školství mnoha změnami. Poslední z nich je sloučení oboru sazeč a reprodukční grafik do jediného oboru reprodukční grafik, později reprodukční grafik pro média. Od roku 2008 škola otevřela obor Polygrafie a změnila název na Střední školu polygrafickou.

 

Za téměř 50 let své existence škola vychovala velké množství odborníků pro polygrafii. Řada absolventů vystudovala vysokou školu a někteří z nich se dobře uplatnili a uplatňují na vedoucích místech, v soukromém podnikání i ve veřejném životě.

 

V současné době patří Střední škola polygrafická  k obstojně vybaveným školám v celém regionu.
V profesorském sboru má řadu dobrých odborníků a schopných učitelů.

 

Web školy Polygraficka Olomouc: http://www.polygraficka.cz
Partneři školy: http://www.polygraficka.cz/index.php/informace/obecne-informace/partneri-skoly.html
Web školy Sigmundova Škola Lutín: http://www.sigmundovaskola.cz/

 

Autoři článku: Barbora Čecháková & Markéta Majerová copy Milan Opravil
Foto a Čerpáno z: http://www.polygraficka.cz/index.php/informace/obecne-informace/historie-skoly.html