Professionals in Digital Print Technology

Effetec navštívil veletrh FESPA 2017

Na Veletrhu FESPA 2017 jsme měli ideální příležitost se potkat s potencionálními zájemci o naše UV tiskárny.

 

Uskutečníli jsme důležité plánované ale i neplánované schůzky s našimi obchodními partnery, dodavately a odběrately, nevyjímaje ani schůzky s velkými hráči na polygrafickém trhu.

 

 

Z obchodního hlediska byla návštěva veletrhu FESPA pro nás jednoznačně velice podnětnou a úspěšnou. V průběhu veletrhu jsme uzavřeli velice zajímavé dohody a smlouvy, které se již teď jeví, jako významné pro náš rozvoj.

 

Neméně podstatnou byla i neformální část veletrhu, která probíhala v uvolněné atmosféře při prohlídce města či při společné večeři.

 

Za zmínku zcela jistě stojí i naše setkámí s úžasným člověkem, bývalým jednatelem společnosti Konica Minolta Japan, panem Ohno.

 

FESPA 2017 A HAMBURK

Hamburk (německy Hamburg, dolnoněmecky Hamborg  je druhé největší město Německa, jeho největší přístav a jedna ze tří městských spolkových zemí Německa. Úplný název města je Svobodné a hanzovní město Hamburk (Freie und Hansestadt Hamburg). 

 

Hamburk má 1,74 mil. obyvatel a rozkládá se na rozloze 755,22 km². Současné hranice získal Hamburk 1. dubna 1937 na základě zákona „o Velkém Hamburku a dalších územních úpravách“. Tehdy k němu byly připojeny některé sousední obce a města (například Altona), naopak ztratil svoje exklávy Geesthacht, Großhansdorf a Ritzebüttel s městem Cuxhavenem.

 

Hamburk leží na severu Německa na dolním toku Labe při ústí do Severního moře a má 2428 mostů (2001) a s tímto počtem se řadí na první místo v Evropě. Ve středověku patřil do spolku Hanza, sdružujícího významné přístavy a obchodní města v severním Německu, Pobaltí a okolí; dodnes je jedním z devíti německých měst, která se označují za hanzovní. Pro svůj význam v námořní dopravě a obchodě bývá nazýván „Tor zur Welt“, tj. „Brána do světa“.

 

V Hamburku je jedna z největších německých univerzit. Pro hospodářství města jsou kromě samotného přístavu důležité loděnice a četné jiné průmyslové podniky.

 

Čerpáno z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamburk

 

FOTOGRAFIE FESPA 2017

                          

 

VEČER

   

 

MĚSTO & ZÁBAVA

      

 

Photos by PZ a LO

 

www.effetec.com