Professionals in Digital Print Technology

Nejlepší referencí pro naše výrobky je spokojený zákazník

Rozhovor s Italským zákazníkem

Pod značkou Effetec se skrývá jediný, ryze český výrobce velkoplošných digitálních UV tiskáren. Je malou flexibilní společností, která byla založena v roce 2012 skupinou mladých lidí zapálených pro věc a snahou prorazit v silném konkurenčním prostředí polygrafického průmyslu. Přívlastek „mladí“ v tomto případě ale zcela jistě neznamená nezkušení. Všichni více jak 12 let pracovali a sbírali zkušenosti, zabývajících se vývojem a výrobou velkoplošných digitálních UV tiskáren a marketingem spojeným s uváděním produktu na trh.

 

Firma Effetec se v současnosti může pochlubit svým objemem prodeje i množstvím servisních míst a to nejen v České republice. V adresáři firmy jsou zákazníci ze západní i východní Evropy, ale také z destinací mimo evropský kontinent, zemí Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Vztahy a spolupráci s mnoha zákazníky lze v mnoha případech již označit za dlouhodobé.

Jako jeden z hlavních důvodů, proč zákazníci zůstávají značce EffeTec věrní je především to, její tiskárny se vyznačují možností přizpůsobení jejich parametrů podle specifického přání a potřeb každého jednotlivého zákazníka. Z těch zásadních bych zmínil například možnost potisku deskových materiálů až do tloušťky 150 mm, roll to roll opce, možnost uchycení různých přípravku, variabilita tiskové výšky, přizpůsobení rozměru tisku, volbu variant při použití různých druhů inkoustů a automatizaci pro zapojení v průmyslu.

Netajíme, že jsme na zmiňovanou řadu UV tiskáren EffeJet hrdí, a že je tato řada v současnosti, lidově řečeno, jakousi výkladní skříní firmy“, říká obchodní ředitelka firmy Effetec Donna Ivy Frantik a dále pokračuje v představení tohoto produktu.

„Jsme přesvědčeni, že jejími přednostmi není jen její kvalita a stabilita, ale v neposlední řadě i flexibilní customizace, tedy úprava a přizpůsobení stroje přesně podle požadavků zákazníka. Jelikož jako výrobce přesně víme, co můžeme od výrobku očekávat, nebojíme se garantovat nadstandardní dobu záruky.“

 

Co se týče dalších parametrů tiskárny, jako je třeba rychlost tisku, tak tato závisí na konfiguraci stroje, respektive počtu tiskových hlav. S rychlostí můžeme jít až do 200 metrů čtverečných za hodinu, což si myslím je pro zákazníka velmi zajímavé číslo. U řady tiskáren řady EffeJet používáme tiskové hlavy Konica Minolta KM 1024, 1024 i a Richo Gen 5. Lampy mají standardně možnost regulovatelnosti, s možností instalace LED lampy.

 

Ostatně nejlepší referencí pro naše výrobky je spokojený zákazník. Proto bych Vám s hrdostí chtěla představit jednoho z našich zákazníků, působícího v severní části Itálie.

 

O rozhovor jsme požádali osobu nejpovolanější, ředitelku firmy Serymark Srl. paní Annu Benedet.

 

1, Kdo je firma SERYMARK, kde jsou její kořeny, jak vešla do podvědomí polygrafického průmyslu a jaké je její současné postavení na trhu ?

Serymark je italská společnost, která byla založena u příležitosti 60. výročí narození významného rodáka provincie Pordenone Attilia Marchetta, původně sítotiskového technika, později vášnivého fotografa. Attilia Marchetta si získal věhlas zejména svými fotografickými reportážemi, zachycujícími převážně témata životního prostředí a lidských osudů. Firma SERYMARK byla na severu Itálie mezi prvními průkopníky grafické techniky – sítotisku. Dokladem kvality produkce firmy je její úzká spolupráce s celosvětově známou firmou, vyrábějící elektrické spotřebiče Zanussi. To, že si právě tato firma vybrala ke spoupráci i naši firmu svědčí o tom, že jsme ji svou kompetentností, zkušenostmi v oboru, kvalitou svých výrobků, a v neposlední řadě i naší flexibilitou a inovačními metodami přesvědčili, že spolupráce s námi je ta správná cesta, vedoucí ke stálému zdokonalování techniky sítoticku, tamponového tisku a tisku digitálního.

 

2, První tiskárnu jste si u firmy Effetec vybrali v roce 2013. Jaké zásadní faktory vás přesvědčily, abyste si pořídili UV tiskárnu právě od firmy Effetec. Jaká byla vaše hlavní kritéria při výběru UV tiskárny? Porovnávali jste produkt firmy Effetec s výrobky konkurenčních firem?

Samozřejmě, že jsme si provedli marketingový průzkum trhu a vybírali jsme mezi více výrobci velkoplošných digitálních flatbedových UV tiskáren. Tiskárna EffeJet nás jednoduše přesvědčila o své kvalitě sama. Prostě se jevila jako ideální pro naše potřeby.
Musím říci, že jedním z rozhodujících a nejpřesvědčivějších faktorů při výběru tiskárny byl, z našeho pohledu, ideální poměr mezi cenou a kvalitou výrobku.

 

 

3.V posledních několika letech jste investovali do nákupu dvou strojů typu Effejet. Jaké byly hlavní důvody pro výběr této technologie a jaké jsou přednosti strojů Effetec?

 

Ano od roku 2013 jsme zakoupili dvě digitální UV tiskárny typu EffeJet, o rozměrech 3000×2000 mm respektive 3200×2100. Při výběru dodavatele druhé tiskárny byly samozřejmě zohledněny i velmi dobré zkušenosti z předchozí spolupráce s Effetecem, konkrétně se tedy jedná o období před rokem 2017. Hlavním důvodem pořízení tiskáren byl náš záměr rozšířit výrobní činnost a s tím samozřejmě přímo souvisí i modernizace strojového parku a zavádění nových technologií do výroby. Po zvážení našeho podnikatelského záměru padla volba opět na společnost EffeTec. No a v praxi se následně ukázalo, že to bylo rozhodnutí správné!

 

4, Vy už nyní můžete posoudit, zda je firma EffeTec schopna obstát se svou tiskárnou v konkurenčním prostředí digitálního tisku?

Při průběžném porovnávání kvality tisku tiskárny EffeJet jsme dospěli k závěrům, že tiskárna EffeJet je právě ten výrobek, který obstojí i v té největší konkurenci na poli polygrafického průmyslu. Firma EffeTec umí navíc schopnosti tiskárny plně přizpůsobit specifickým požadavkům každého zákazníka.

 

 

5, Jakou úlohu sehrál Effetec při Vašem výběru tiskárny Effejet?

Společnost Effetec za dobu vzájemné spolupráce již velmi dobře zná naše specifické potřeby a v posledních letech stále dokazuje, že je schopna naše potřeby a požadavky plně pokrýt, a to kvalitou stroje počínaje a adaptabilitou při řešení nenadálých situaci a konstruktivním přístupem k řešení problémů konče. Což nám dává do podnikání potřebnou jistotu.

 

 

6, Jaký význam má pro Vás digitální tisk a jaké místo podle Vás zastává v současné společnosti?

Samozřejmě digitální tisk je naše specializace a můžeme tedy celkem přesně sledovat, jak se jeho technologie rychle vyvíjí a jeho význam, jako průmyslového odvětví neustále roste.
I v případě naší konkrétní činnosti – provádění potisku na komponenty bíle elektroniky firmy Zanussi a nejen této značky, se musíme neustále přizpůsobovat novým požadavkům zákazníka a seznamovat se s novými vývojovými trendy.
Prostě digitální tisk, ať už při využití v průmyslových odvětvích, reklamě nebo v jakékoliv jiné formě nás přímo, či nepřímo oslovuje, ať už si to uvědomujeme nebo ne. A tak vlastně zaujímá nezaměnitelné místo v životě každého z nás.

 

 

7, Jaká je tedy vaše zkušenost s užíváním nové tiskárny EffeJet po 6 ti měsících jejího provozu? Budete v budoucnu, v případě potřeby, uvažovat o koupi další tiskárny od firmy Effetec?

Pořízený model tiskárny plně splňuje naše požadavky a představy. Takže zatím není co měnit. Vývoj tiskáren, jak víme, však nepřešlapuje na místě. Ze strany zákazníka jsou kladeny stále větší nároky, zejména na kvalitu tisku, rychlost stroje a další aspekty. Věřím však, že firma Effetec je schopna si v i v budoucnu udržet i posílit své místo na trhu. Tím chci říci, že v případě potřeby bude firma Effetec opět první, kterou oslovíme.