Professionals in Digital Print Technology

Noviny pro grafický průmysl – EFFETEC A PERSONALIZACE DIGITÁLNÍM TISKEM

Effetec a customizace v praxi
Spolupráce českých firem přináší zajímavé tiskové aplikace pro konečné zákazníky.
České firmy Effetec a Metrie jsou na první pohled velice rozdílné. Jsou rozdílné nabídkou výrobků, dobou působení na trhu a svou cílovou skupinou.

 

Mají ale společného více, než by se mohlo zdát. Obě společnosti sídlí v olomouckém regionu, přitom sítě jejich zákazníků sahají do krajů vzdálených tisíce kilometrů. V obou společnostech dbají na přizpůsobování se přání zákazníků, rozšiřování své nabídky a péči o klienty. Společný mají i pečlivý postup při výrobě svých produktů.

 

Co může vzniknout spoluprací tradiční firmy, která je jedním ze čtyř největších výrobců skládacích metrů v Evropě a mladé dynamické společnosti, která má i za své krátké působení na trhu své stabilní místo?

 

Firma Effetec je českým výrobcem UV tiskáren, které si také sama vyvíjí. Mimo český trh sahá mapa jejích zákazníků téměř na všechny kontinenty světa. Za slovy efektivní technologie, které ve zkrácené podobě daly vznik názvu firmy (effective technology), se mimo vývoj a výrobu vlastních strojů skrývá i budování vztahů se zákazníky. Effetec si na nich zakládá, zprostředkovává dlouhodobý servis strojů, asistenci při řešení problémů a nadstandardní flexibilitu vzhledem k požadavkům zákazníka. Výrobou a prodejem stroje tedy vše teprve začíná. Mezi další takovou spolupráci, které si Effetec moc váží, patří navázání vztahu s tuzemskou společností Metrie.

Metrie je ryze česká výrobní a obchodní firma, ve které se snoubí kvalita s tradicí. Věnuje se výrobě skládacích metrů téměř po dobu jednoho století. Za tuto dobu si značka vybudovala významné postavení na českém i evropském trhu. Důraz je kladen především na zvyšování kvality a inovace. Každý metr, který je zhotoven, prochází několika fázemi výroby. Každá z těchto fází si žádá odbornost zaměstnanců a spolehlivost výrobních strojů. Za činnost společnosti Metrie pak hovoří řady spokojených zákazníků, ať už jimi jsou jednotlivci či velké stavební a reklamní firmy.

 

Právě za účelem rozšíření své nabídky v oblasti potisku metru, ať už reklamního či designového,  v Metrii rozšířili technologii UV tiskárnou od firmy Effetec. Cílem a výzvou pro tým Effetecu tak bylo přizpůsobení zakázky tak, aby stroj vyhovoval tradičním postupům při výrobě metrů, a sekundárně tak zvýšit flexibilitu nabídky zákazníků Metrie. Z pohledu Effetecu se dá navázaná spolupráce nazvat procesem customizace v praxi.

 

„Snažili jsme se přizpůsobit stanoveným požadavkům Metrie. Stroj je využíván na potisk velice specifických produktů (a byly na něm navrženy některé úpravy). Zákazníkům našeho klienta to přináší nové možnosti v oblasti designu jednotlivých metrů a celkové obohacení nabídky. Samozřejmě ale zůstává i možnost využití UV tiskárny ke kvalitnímu tisku pro jiné účely,“ přiblížila zástupkyně Effetecu paní Donna Ivy Frantik.

 

Co pro Effetec navázaná spolupráce znamená pak krátce zhodnotila slovy: „Jsme rádi, že jsme se společností navázali spolupráci. Jistě, je nám blízká svou polohou a filozofií, vážíme si však takovéto příležitosti a důvěry od firmy, jejíž tradice sahá až do let první republiky. Zároveň je pro nás radostí, když dokážeme dodat zákazníkovi přesně to, co potřebuje a otevřít mu tím nové možnosti.“

 

 

 

 

Autor článku: Judita Lorencová

 

www.effetec.com

 

http://www.skladaci-metry.cz/

 

http://www.skladaci-metry.cz/index.php?route=product/product&product_id=238

 

http://www.skladaci-metry.cz/index.php?route=product/product&product_id=105