Professionals in Digital Print Technology

Noviny pro grafický průmysl – rozhovor – Effetec – výrobce UV tiskáren

Effetec Olomouc je malá firma a dělá velké věci
„Jednoduchost, rychlost, spolehlivost,“ zdůrazňuje firemní motto jednatel a společník Michal Frantík.

Michal Frantík má technicky zaměřené vzdělání, pohyboval se v oblasti sportu, sedm let pracoval v Kuvajtu. Od vzniku firmy Effetec před čtyřmi lety je jejím jednatelem a společníkem.

Pane Frantíku, popište nám poměrně krátkou historii firmy Effetec?

Jako samostatná společnost jsme vznikli v roce 2012. Tak trochu okolnostmi jsme byli donuceni začít podnikat na vlastní pěst. Nezačínali jsme však od nuly. Naši zaměstnanci měli již v době vzniku firmy Effetec zkušenosti v dané oblasti podnikání. Všichni jsme přišli z oboru výroby velkoformátových tiskáren. Vývoj a výroba velkoplošných digitálních UV tiskáren jsou pro nás v určitém směru jedinečné. Definuje nás na jedné straně vývoj technologií a na straně druhé o nás vypovídají naše produkty, samotný tisk a náročné zakázky.

 

 

Mohl byste vaše zaměření rozvést konkrétněji?

Těžiště našínabídky spočívá ve vývoji a výrobě řady UV inkjetových tiskovýchstrojů EffeJet. Používáme termín customizovaná nabídka, což znamená, že jsme schopni v daleko větší míře než naši konkurenti modifikovat tiskové stroje podle potřeb zákazníka. Je to i logické, vždyť největší světoví výrobci tiskových velkoformátových plotrů zpravidla nevyrábějí stroje na zakázku, ale zaměřují se na sériovou produkci. My se naopak nespecializujeme na maximalizaci počtu tiskových zařízení dodaných zákazníkům, ale preferujeme potřeby konkrétního zákazníka a podle toho modifikujeme provedení a výbavu stroje. V produktové charakteristice musíme být pořád o krok vepředu před konkurencí, nebo minimálně na stejné úrovni. Kromě toho, že vyvíjíme a jsme schopni dodat naše kompletní digitální tiskové řešení na míru, jsme schopni poskytnout servis i na jiné technologie vybavené tiskovými hlavami Xaar, Ricoh, Dimatix a Konica Minolta. Prioritou ale zůstávají vlastní stroje. Se servisem souvisí prodej náhradních dílů, spotřebních materiálů a UV inkoustů. Dodáváme i samostatné inkoustové a tiskové systémy, které se potom využívají v dalších aplikacích. Zde právě pracujeme i s jinou technologií tiskových hlav a systémů.

 

V čem se lišíte od konkurence? V čem spočívá vaše konkurenčnívýhoda?

Effetec je ryze český výrobce UV digitálních tiskáren. Velkou výhodou je flexibilita společnosti, díky které je schopna rychle reagovat na potřeby zákazníka, jako například včasnými servisními zásahy a krátkou dodací lhůtou inkoustů a náhradních dílů. Zároveň jsme schopni slyšet na speciální požadavky zákazníka. Naši klienti na českém trhu mají výhodu velmi operativního servisu.

 

Jaká je vaše marketingová a obchodní strategie?

Doposud jsme se samostatně neprezentovali na odborných veletrzích. Povědomí o naší značce se rozšiřovalo pomocí osobních referencí. Na světovém trhu získáváme renomé i pomocí špičkové servisní péče. V poslední době se zvyšuje podíl našich příjmů za prodej vlastních technologií. Na zahraničí připadá asi devadesát procent našeho trhu. Máme zákazníky po celém světě, nejen v Evropě, ale například i na Blízkém Východě a v Jižní Americe. Na zahraničních trzích nás zastupuje řada distribučních a servisních firem. Zákazníkům nabízíme instalace i se službami v záručním i pozáručním servisu. V současné době chceme přiměřeně rozvinout i marketingové aktivity.

 

Jak byste charakterizoval váš tým?

Naše firma se skládá z vysoce kvalifikovaných a specializovaných odborníků, kteří pracují v oboru tiskových technologií již řadu let. Jsme nepočetná firma, i s externími spolupracovníky máme patnáct lidí. Všichni jsou se zkušenostmi z oboru. Jsme malá firma, ale děláme velké a zajímavé věci. Držíme zásadu – nedlužíme, nepůjčujeme si. Taková zásada předpokládá, že vývoj firmy trvá delší dobu, ale rychlý růst počtu zaměstnanců není naše priorita, naší vizí je středně veliká firma, řekněme s 25 zaměstnanci. Dáváme v týmu přednost přátelským vztahům. Pokud lidi nemají vnitřní motivaci, ani peníze je nezachrání. Tím, že jsme menší firmou, daří se nám společně pružně reagovat jak na záležitosti týkající se chodu firmy, tak i na požadavky trhu a zákazníka. Každý z nás ručí za své oddělení, já za servisní, kolega Obšel za vývoj a výrobu, Donna Ivy Frantík za prodej a tok financí. Navíc tu máme výborného vývojového ředitele ing. Voslaře, který ručí za vývoj elektroniky a SW. Standardně máme své zaběhnuté komunikační kanály a samozřejmě nezbytné pravidelné porady.

 

Jaké jsou vaše plány pro další období?

Doposud jsme věnovali největší úsilí vývoji nových technologií. Na jejich zdokonalování budeme pracovat průběžně i v budoucnosti. V současnosti je naší absolutní prioritou péče o současné zákazníky a navazování kontaktů s novými partnery, a to v České republice, ale také a zejména v zahraničí. V letošním roce chceme propagovat naši firmu Effetec více navenek, využívat nové marketingové strategie a expandovat do dalších zemí světa. Máme velice schopný pracovní kolektiv, na trh jsme přišli s novým strojem, je čase tyto zbraně ukázat v celé své kráse. Když to shrnu, plánujeme získat a udržet nové zákazníky, pečovat o stávající klienty a náš nový produkt neustále zdokonalovat. Chceme stabilně dodávat na trh nové technologické produkty, ať už je to samotná tiskárna, nebo elektronika v ní. Vizí každého podnikatele je vystoupat vzhůru a růst ve všech směrech. U nás to není jiné. Dlouhodobá vize je být stabilní firmou, které se bude i nadále dařit naplňovat potřeby zákazníka, a to by mělo být vždy na prvním místě.

 

Autor: GKO