Professionals in Digital Print Technology

Firma Effetec podporuje fotbalisty TJ Střeň

Firma Effetec aktivně podporuje fotbalisty tělovýchovné jednoty TJ Střeň, malé obce ležící nedaleko města Litovle. V historii firmy to není první počin v oblasti podpory sportu, protože si myslíme, že podpora sportu je z celospolečenského hlediska velmi přínosným a užitečným počinem, zejména na regionální úrovni. Naším názorem je, že podporování sportovních organizací a organizací zabývajících se činností v oblasti kultury, by měla mít v programu každá prosperující firma. I tak se dá totiž vyjádřit sounáležitost a zdravý patriotismus k regionu kde člověk žije a pracuje. Bez nadsázky je možno říct, že činnost všech sportovních klubů či jiných zájmových sdružení, z velké části tvoří historii obcí, slouží k formování mladého člověka a smysluplnému využití jeho volného času a stejně jako folklórní tradice by tyto organizace neměly strádat.

 

 

 

 

TJ Střeň

Tělovýchovná jednota Sokol byla založena ve Střeni v roce 1950 zásluhou obětavé a nadšené práce manželů Tomáškových. Postupem času však činnost Sokola slábla. První zmínka o fotbalovém oddíle hráčů Střeně je v místní kronice z roku 1957, když místní kronikář se zmiňuje o oživení tělovýchovné činnosti ustavením fotbalového oddílu, který byl zařazen do příslušné třídy okrsku Litovel. V té době byla tělovýchovná činnost nejslabším článkem v dění obce. Několik let vládla kopaná. Úspěchy byly minimální, ale hrálo se až do roku 1960. Podpořit sportovní činnost se snažila i továrna ze Lhoty.

 

V roce 1965 došlo opětovnému oživení tělovýchovy a založení Tělovýchovné jednoty Sokol. V roce 1966 vstoupil TJ Sokol nemohl hrát na vlastním hřišti, protože na hřišti byl materiál pro stavbu silnic a mostů. V roce 1967 pochválil místní kronikář členy oddílu kopané místní jednoty Sokol za dokončení šaten a úpravu hřiště v lese. Po hubených letech se dostavily i sportovní úspěchy a oddíl se vyšvihl až na 4. místo své soutěže.

 

Za zmínku stojí zpráva z kroniky z roku 1972, kde se kronikář pochvalně zmiňuje o oddílu kopané. Úspěchy jsou podle kronikáře závislé na dobré práci funkcionářů, již několik let se jedná o Antonína Jahodu, Bohumila Červínka, ml., Milana Jahodu, Boh. Bartoše, Jána Marušáka, Karla Lukeše. Střeň postoupila do III. třídy. V uvedeném roce fotbalisté odehráli 28 zápasů s bilancí 16-5-7 se skóre 53:32. Střelcem roku byl Jaroslav Havlíček a Josef Špunda. Namátkou můžeme uvést, že v té době hrál fotbal i Zdeněk Olšanský, Jiří Pfof, Ján Marušák, Jiří Frantík, Karel Weiser, Josef Moťka. Po postupu do vyšší třídy byl ustanoven i žákovský oddíl, který vedl Jaroslav Havlíček.

 

 

V srpnu 1978 uspořádala TJ Sokol Střeň zdařilový nohejbalový turnaj. O pokračování tradice v nohejbalovém turnaji se v kronice píše i v roce 1981. Ve stejném roce jsou kronikářem pochváleni i mladší žáci fotbalového oddílu, kteří pod vedením Karla Weisera ve své skupině skončili na 2. místě. Za dlouhodobou činnost v tělovýchově byli Čestným uznáním za zásluhy o rozvoj tělovýchovy v okrese Olomouc vyznamenáni Bohumil Červínek, Ján Marušák, Karel Weiser.

 

V porevolučním období se nesmazatelně do paměti fanoušků zapsali jako trenéři Jaroslav Frantík, Miroslav Grus z Pňovic. K největšímu úspěchu dovedl fotbalisty Pavel Vybíral, když v roce 2000 postoupil fotbalový oddíl jako vítěz III. třídy do okresního přeboru s bilancí 16-3-3 se skóre 69:25. Poděkování patří i Ivošovi Látalovi, který jako poslední vedl žákovský oddíl, následně i družstvo mužů a Karlu Weiserovi st., který nám v současné době pomáhá s údržbou hřiště. To, že jablko nepadá daleko od stromu, dokazuje Jarda Havlíček ml., který kromě funkce předsedy vykonával dlouhou dobu současně i funkci trenéra.

 

V současné době hrajeme IV. třídu okresní soutěže okresu Olomouc. Dění v oddíle zajišťuje sedmičlenný výbor a další nadšenci, kteří nám pomáhají, hlavně při údržbě hřiště. Novým trenérem týmu Jan Sekanina.

 

Zajímavostí, o které bych se chtěl ještě zmínit je, že sportovní zázemí TJ Střeň využívali ke své přípravě i dva kuvajtští hráči. Oba působí v místní nejvyšší soutěži v týmu Al Arabic Sporting Team Ali Javed and Ahmed Mussa Mirza. Ahmed, jeden z nich, byl dokonce zařazen do Kuvajtského národního i olympijského národního týmu. Tito hráči se svým týmem několikrát vyhráli kuvajtskou nejvyšší fotbalovou soutěž a stali se držiteli Emír a Princ Poháru. Na mezinárodní úrovni se stali vítězi Galfského poháru klubů, úspěšní byli i při účasti v Arabském poháru a mohou se pochlubit i zkušeností účastí v Asijské Champions League, což je obdoba UEFA Championsh League. Jako vyjádření poděkování za vytvoření podmínek pro přípravu Kuvajťané odehráli i jedno přátelské utkání za místní fotbalový tým a zúčastnili se populárního nohejbalového turnaje, který TJ Střeń pravidelně pořádá.

 

Tělovýchovní jednota Střeň také spolupracuje s vedením obce a podílí se na dalších společenských aktivitách, jako je například pořádání pravidelných cyklistických závodů a místních, velmi populárních Šibřinek.

 

Více zde: http://www.tjstren.cz/o-nas/

http://www.tjstren.cz/partneri/