info@effetec.com

+420 604 661 717

Signmaking noviny – Effetec – Nový rok, nové vize, nová síla, nové ideály…

 

Signmaking noviny – Effetec – výrobce UV tiskáren – UV tiskarna – EffeJet F2132
Nový rok, nové vize, nová síla, nové ideály…

I takto by se dala popsat situace v poměrně mladé, za to dynamické firmě Effetec. Od dob jejího vzniku se postupně rýsuje cesta, kterou si firma dobývá a posiluje svou pozici na trhu. Po roce plném změn, zejména v personální sféře, se zdá, že její strategie jsou již jasně vytyčeny. A jak? Začněme postupně, představením firmy jejími nynějšími majiteli.

Odkud jsme se vzali?

„Effetec se na trhu poprvé objevil v roce 2012. Nezačínali jsme však od nuly. Naši zaměstnanci měli již v době vzniku naší společnosti bohaté zkušenosti v oboru. Na samém zrodu Effetecu se tedy podílel malý tým lidí, avšak s bohatými zkušenostmi, neskromnými cíli a s velkým odhodláním těchto cílů dosáhnout. Už v té době jsme si byli vědomi toho, že tým našich zaměstnanců je to nejcennější, co máme a bez jeho nasazení by uvedení firmy do provozu nebylo ani možné. Zkušenosti a schopnosti celého kolektivu se dokonale doplňují a tvoří pevný základ pro další kroky vpřed. Ve firmě jsme tak spíše jedna velká rodina a stoupání vzhůru je vizí společnou, nikoliv nadřazenou.

 

Mít v kolektivu týmové hráče je již nedílnou součástí image naší firmy. Za tak krátkou dobu se nám tedy podařilo vytvořit si nejen příjemné pracovní prostředí, ale také síť spokojených zákazníků z různých koutů světa, a tím naše cesta rozhodně nekončí.“

 

Aktuální situace a vize

„Základní hodnoty, na kterých si zakládáme, zůstávají stejné. Stěžejní je pro nás stále loajalita, týmovost a rodinná atmosféra, protože si myslíme, že je to zároveň první krok k navázání úzkých vztahů se zákazníky. Nyní se cítíme být připraveni posunout se o krok dál. Doposud jsme věnovali největší úsilí vývoji nových technologií a na jejich zdokonalování budeme pracovat průběžně i v budoucnosti.

V současnosti je naší absolutní prioritou péče o současné zákazníky a navazování kontaktů s novými partnery. V letošním roce se chceme více propagovat navenek, objevovat nové marketingové strategie a expandovat do dalších zemí světa. Máme velice schopný pracovní kolektiv, na trh přichází nový stroj, je tedy na čase tyto zbraně ukázat v celé své kráse.“

Jednoduchost, rychlost,spolehlivost

Přesně tato hesla mají potenciál upoutat pozornost nového zákazníka. Pracovní tempo se žene kupředu, všechno je rychlejší, výkonnější a tomu musí odpovídat i technika, která tento vývoj umožňuje a posouvá vpřed. V Effetecu se proto nedrží při zdi ani v této oblasti. Vývojovým oddělením firmy byla vytvořena nová, vylepšená elektronika pro upgrade strojů, která se v rámci servisů nyní nabízí nejen stávajícím zákazníkům. Další stálicí nabídky je vedle upgradu strojů tiskárna SimpleJet, montáže nových tiskových hlav nebo široký výběr UV inkoustů. Pozornost se však momentálně ubírá k novému esu v rukávu, ke stroji EffeJet FB 2132, který je již uveden na trh. „Za tímto projektem stojí opět tvrdá práce celého našeho týmu. Jsem rád, že naši lidé neznají slovo „nejde” nebo „nemůžu”. Vývoj jde dopředu, ale my nespíme. Vývojový tým nepřetržitě zlepšuje naše software programy, servisní tým a konstruktéři mezi sebou neustále sdílí své postřehy a nápady a na základě toho se posouváme dál. Jednoduše řečeno, na vývoji nového stroje se podílela celá firma. Stroj EffeJet FB 2132 má například naši novou elektroniku nebo tiskovou hlavu Konica Minolta 1024, což mu už samo o sobě zajistí výborné technické vlastnosti, ve kterých se snoubí rychlost s kvalitou. Myslíme ale také na požadavky spotřebitele – nezanedbáváme ani moderní prvky, které si dnešní zákazník žádá. Důraz klademe na jednoduchostspolehlivost a maximální efektivitu. Naši lidé umí číst potřeby zákazníků, vědí, co si trh žádá, a věříme, že nás výroba nového stroje opět posunula o kus dál.“

Cettec

Na chvíli poněkud odbočíme. Cettec je název druhé, sesterské firmy, která je na trhu úplným nováčkem. Jejím původním posláním bylo vyrábění součástek do strojů firmy Effetec, se kterou sdílí prostory a její majitelé v Effetecu rovněž působí. Jak se však ukázalo, její produkty nalézají uplatnění i v jiných sférách trhu a o součástky vyráběné na míru je nad očekávání velký zájem. Jaké jsou tedy souvislosti mezi těmito společnostmi? „Firma Cettec původně vznikla především pro naše potřeby, pro zjednodušení servisu strojů a pro urychlení vývoje toho připravovaného. Zajišťuje nám určitou nezávislost v možnosti výroby náhradních součástek. Obchod totiž prodejem nekončí. Naopak. Naši zákazníci mají garanci servisů a oprav, které osobně provádíme. Servisní cesty jsou pro nás
výbornou zpětnou vazbou vzhledem k upgradu strojů a vývoji nových. Výrobky Cettecu nám tak umožňují rychleji reagovat na zákazníkovy konkrétní požadavky. Pokud jde o rozvoj firmy Cettec, momentálně budujeme její stabilní postavení na trhu a provázání její výroby i s jinými oblastmi než je tisk, protože po těchto produktech je poptávka. V nevýrobní sféře platí pro Cettec stejné hodnoty jako pro Effetec, očekáváme tedy neméně dynamický rozvoj. Do budoucnosti uvažujeme o spojení obou firem, ale prozatím není kam spěchat. “

Slova závěrem aneb okem autora

Při příležitosti rozhovoru s majiteli firmy Effetecu proběhla také prohlídka firmy a setkání s některými jejími zaměstnanci. Je opravdu fascinující, jak uvolněná atmosféra zde panuje.
Jakožto naprosto cizí člověk se ihned dokážete vcítit do role jejich spokojeného zákazníka, se kterým probírají obchodní záležitosti nad odpolední kávou, jako by byli staří známí. Je vidět, že humor tu nikomu není cizí a zaměstnanci k sobě mají blízko. O tom svědčí i páteční pravidelné společné sportovní aktivity. Ale pozor, ne v osobním volnu. Ano, prostě se jde odpoledne místo vysedávání v kanceláři sportovat. Že má majitel blízko ke sportu, dokazují také zarámované cyklistické dresy na stěnách a několikaletá sponzorská podpora ženské cyklistiky. Není tedy divu, že je kolektiv společnosti velice houževnatý a motivovaný pro stále lepší výsledky. Pro tohle všechno se poté loučíte s úsměvem na tváři a s pocitem, že pracoviště s takovýmto duchem může přítomným opravdu spousta lidí závidět. Své přednosti si také náležitě hýčkají – vědí, že právě tato přidaná hodnota v podobě úsměvu na rtech, dělá firmu „jejich“ firmou a že tisk s jejich stroji není nikdy pouze jen tiskem. Je za ním příběh – příběh lidí se zkušenostmi a odhodláním, se kterým dnes doslova dobývají svět.

Www.effetec.com
Autor: Judita Lorencová

Effetec – výrobce UV tiskáren – UV tiskarna – EffeJet F2132