info@effetec.com

+420 604 661 717

Spolupráce s Vyšší odbornou školou obalové techniky a Střední školou ve Štětí

Effetec s.r.o. je ryze českou firmou zabývající se vývojem a výrobou digitálních velkoplošných UV LED tiskáren. Její silnou stránkou je customizace, tj. vývoj a konstrukce strojů dle specifických požadavků jednotlivých zákazníků, což též asi nejlépe odráží dynamiku, flexibilitu a otevřenost novým možnostem, která je pro společnost Effetec charakteristická.

 

 

Není tedy divu, že jedním ze základních stavebních kamenů filozofie Effetecu je též propojení vývoje, výroby, praxe a studia. „Jako členům sdružení Signmakingu je nám blízké a je naším cílem spolupracovat se školami, které se podílejí na vzdělávání studentů přímo pro náš obor a prakticky tak formují mladé lidi, které pak předávají do firem jako je například ta naše,” potvrzuje jeden z majitelů Effetecu, pan Michal Frantík. Spolupráce s „domácí” Střední školou polygrafickou v Olomouci je tak více než na snadě, ovšem tím aktivity Effetecu zdaleka nekončí. Spolupracuje také s Masarykovou Univerzitou v Brně a v neposlední řadě s Vyšší odbornou školou obalové techniky a Střední školou ve Štětí.

 

A právě s tímto spojením jsou v Effetecu nadmíru spokojeni. Vzniklo vlastně šťastnou náhodou – společnost Xerox Czech Republic hledala velkoplošnou digitální UV tiskárnu pro doplnění technologického balíčku, s nímž se zúčastnila výběrového řízení pro dodání technologií právě již zmíněné VOŠ a Střední škole Štětí. Díky spokojenému společnému zákazníkovi padla volba právě na Effetec a jejich stroj, který pak byl do Štětí společně s dalšími zařízeními dodán a jak vyplývá ze slov Michala Frantíka, v Effetecu si této spolupráce velmi váží: „Vedení školy a vyučující naprosto věří na spojení teorie a praktické výuky a studenti mají skutečně šanci se nejen dozvědět, jak veškeré potřebné technologie fungují, ale i naučit se je ovládat a prakticky používat. Myslím, že zejména zásluhou pana ředitele a jeho moderní vize a pružného přístupu jsou studenti ve škole spokojeni, mají zájem, baví je se učit a pracovat na různých projektech a dá se říci, že vstupují do pracovního života opravdu připravení. Co bych také velmi rád vyzdvihl je, že pedagogové a vyučující praktických oborů, ať už mluvíme o grafice či tisku atd., jsou velmi dobře připraveni a skutečně výborně ovládají všechny technologie a umí s nimi pracovat. Výsledkem jsou pak velmi kvalitní práce a projekty. Myslím, že toto je přesná ukázka toho, jak by dle našeho názoru mělo školství fungovat – nádherný příklad, kdy škola svým stylem propojení teorie a praktické výuky (samozřejmě s pomocí kraje, státu a dalších institucí) ukazuje studentům, jak vlastně funguje takový podnik v praxi.”

 

A takto hodnotí vzájemnou spolupráci ředitel školy PhDr. Jiří Konvalinka: „Spolupráce se společností Effetec byla započata v rámci výběrových řízení na dodavatele nových technologií v oblasti tisku. Naše škola prošla v minulém roce zcela zásadní rekonstrukcí, jejíž součástí bylo i pořízení zcela nového vybavení, které, troufám si tvrdit, nemá ve školství v ČR v této oblasti konkurenci. Škola nyní disponuje profesionálními stroji jak z oblasti tisku, tak např. konstrukce obalů apod. Jednou z firem, která dodala svá zařízení v rámci evropského projektu, byla i společnost Effetec. Stroj, dodaný škole, zcela vyhověl našim požadavkům, dokonce je možné konstatovat, že je v mnoha ohledech překonal. Od prvního okamžiku je využíván na 100 % a dovoluje nám realizaci nových, stále lepších produktů, je jsou součástí jak absolventských projektů studentů, tak grafické a designérské činnosti školy. Co však hodnotíme snad ještě více pozitivně, je osobní přístup majitelů společnosti ke svým zákazníkům. Spolupráce na bázi školení či pravidelného servisu probíhá naprosto bezproblémově. Jsem zastáncem, že je mnohdy důležitější, než samotná použitá technologie, vazba mezi jejím dodavatelem a zákazníkem. Pocit, že firma je schopna vám pomoci, prokonzultovat jakýkoli problém, hledat společná řešení. A právě z tohoto důvodu hodnotíme spolupráci se společností Effetec jako velice nadprůměrnou.”

 

Stejně kladně se na věc dívá i spolumajitel firmy Effetec, Michal Frantík: „Nám se skutečně nesmírně líbí, jak ve Štětí dokáží propojit teorii s praxí. Myslím, že vize ředitele školy, PhDr. Konvalinky, je zcela správná a s nadšením ji podporujeme, neboť jsme přesvědčeni, že právě takto by mělo moderní školství vypadat. I na osobní úrovni si jednání s panem ředitelem a jeho pedagogy nemůžeme vynachválit. Musím říci, že do Štětí jezdíme opravdu velmi rádi.”

 

Snad nejlepším důkazem o absolutní výjimečnosti této školy z pohledu funkčního propojení výuky a praxe pak je, jak ve Štětí fungují i v této komplikované době koronavirových opatření. PhDr. Konvalinka k tomu říká: „Jsme škola a tudíž neučíme, nicméně doplňková činnost, ať už ve smyslu konstruktérských, kovoobráběcích, dřevoobráběcích či polygrafických prací funguje nadále. V některých oblastech jsou zakázky horší, řada jich padla právě díky této situaci, která nyní panuje. Nicméně s malým týmem jsme neustále v práci a snažíme se regulérně pracovat. Snad jen malá zajímavost – CO2 lasery jsme využili na hromadnou výrobu nanovláknových filtrů do roušek, které následně zdarma poskytujeme složkám záchranného systému, který se stará o jejich další distribuci.“

 

A toto je jen jeden z mnoha důvodů, proč je společnost Effetec s.r.o. hrdá na spolupráci s institucí v českých vzdělávacích vodách tak výjimečnou, jako je právě VOŠ obalové techniky a Střední škola ve Štětí.