Professionals in Digital Print Technology

Stěhování tiskárny u zákazníka

V tomto krátkém článku bychom Vám chtěli přiblížit některé momenty ze stěhování UV digitální tiskárny firmy Effetec u zákazníka, její následnou instalaci, oživení a uvedení stroje do provozu.

Při stěhování strojů u zákazníka jsme již zažili opravdu mnoho kuriózních a pestrých momentů a situací. Máme za sebou stěhování oknem do patra budovy, střechou budovy pomocí jeřábu a také výlohou v obchodě. Při poslední dodávce stroje zákazníkovi jsme však získali další zkušenost, a to při stěhování stroje standardními dveřmi. Tím, že nám zákazník dovolil odstranit jen část zdi do výškového profilu, nám připravil skutečně bojové podmínky pro jeho uložení na pracovní místo. Nicméně naše firma Effetec úkol vzala jako výzvu a zhostila se tohoto náročného úkolu s vervou a odhodláním. Nemohu nezmínit, že velký podíl na úspěšně provedené akci sehrály zkušenosti a mistrovství v oboru našeho stálého dopravce. Velká profesionalita majitele firmy při práci s vysokozdvižným vozíkem nám umožnila provést zcela nestandarní manipulace se strojem. Ten bylo potřeba nejprve položit napříč a pak jej v této nezvyklé poloze dopravit až k budově. Vrcholem této náročné akce bylo projetí vysokozdvižného vozíku se strojem upravenými dveřmi a jeho instalace na zákazníkem požadované místo, následná instalace stroje, oživení a uvedení stroje do provozu.

 

www.effetec.com