Professionals in Digital Print Technology

Veletržní noviny – Effetec výrobce UV tiskáren

 

 Veletržní noviny – Effetec výrobce UV tiskáren – založen v roce 2012
Na samém zrodu Effetecu se podílel malý tým lidí, avšak s bohatými zkušenostmi, neskromnými cíli a s velkým odhodlá­ním těchto cílů dosáhnout. Zkušenosti a schopnosti celého kolektivu se dokona­le doplňují a tvoří pevný základ pro další kroky vpřed.

„Hodnoty, na kterých si zakládáme, zůstávají od založení stejné,“ hovoří Michal Frantík CEO / Service engineer společnosti Effetec s.r.o. „Stěžejní je pro nás loajalita, týmovost a rodinná atmosféra, protože si myslíme, že je to zároveň první krok k navázání úzkých vztahů se zákazníky. Nyní se cítíme být připraveni posunout se o krok dál. Do­posud jsme věnovali největší úsilí vývoji nových technologií a na jejich zdokona­lování budeme pracovat průběžně i v bu­doucnosti. Naší absolutní prioritou je péče o současné zákazníky a navazování kontaktů s novými partnery. V letošním roce se chceme více propagovat navenek, objevovat nové marketingové strategie a expandovat do dalších zemí světa. Máme velice schopný pracovní kolektiv, na trh přichází nový stroj, je tedy na čase tyto zbraně ukázat v celé své kráse.“

 

Pro urychlení vývoje – Cettec

Cettec je název druhé, sesterské firmy, která je na trhu úplným nováčkem. Jejím původním posláním bylo vyrábět součástky do strojů firmy Effetec, který tím rychleji reaguje na zákazníkovi kon­krétní požadavky. Jak se však ukázalo, její produkty nalézají uplatnění i v jiných sférách trhu a o součástky vyráběné na míru je nad očekávání velký zájem. Pokud jde o rozvoj firmy, momentálně buduje stabilní postavení na trhu a pro­vázání výroby i s jinými oblastmi než je tisk, protože po těchto produktech je poptávka. V nevýrobní sféře platí pro Cettec stejné hodnoty jako pro Effetec, očekáváme tedy neméně dynamický roz­voj. Do budoucnosti se uvažuje i o mož­nosti spojení obou firem.

 

Své přednost si třeba hýčkat

Firemní duch a přátelská atmosféra ne­jsou v Effetecu prázdné pojmy. I zaměst­nanci mají k sobě blízko, o čemž svědčí i páteční pravidelné sportovní aktivity. Místo vysedávání v kanceláři a čekání na konec pracovní doby se ve firmě cho­dí v pátek odpoledne sportovat. Praco­viště s takovýmto duchem může spousta lidí opravdu závidět. Své přednosti si také náležitě hýčkají – vědí, že právě tato přidaná hodnota, v podobě úsměvu na rtech, dělá firmu „jejich“ firmou a že tisk s jejich stroji není nikdy pouze jen tiskem. Je za ním příběh – příběh lidí se zkušenostmi a odhodláním, se kterým dnes doslova dobývají svět.

Effetec s.r.o.
Autor: Judita Lórencová

 

*nový model 2016 – UV digitalni velkoplosna desková tiskarna plus roll to roll – EffeJet F2132