info@effetec.com

+420 604 661 717

Výzva III programu Inovace a Výzva III programu Potenciál z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020.

dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena

Výzva III programu Inovace aVýzva III programu Potenciál z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020.
Níže uvádíme základní informace:

Výzva III. programu Inovace
Vyhlášení výzvy: 28.11.2016
Zahájení příjmu žádostí od 18. 1. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 18.4.2017
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

 

 

Míra podpory:

–         malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
–         střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
–         velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
stavby
technologie
software a data
práva k užívání duševního vlastnictví
certifikace produktů
marketingová inovace
povinná publicita

Výzva III. programu Potenciál

 

Vyhlášení výzvy: 11.11.2016
Zahájení příjmu žádostí od 16. 1. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 17.4.2017

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 

malé, střední a velké podniky; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

 

http://effetec.com/cs/uv-tiskarny/

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně dotací nás neváhejte kontaktovat na info@effetec.com nebo +420 604 661 717. Rádi Vám poskytneme konzultace zdarma a veškerý servis při podání žádosti o dotace na nákup nového stroje.

 

http://effetec.com/cs/kontakty/